Algemene voorwaarden

• Copyright / auteursrechten Op alle foto’s, video’s, teksten en overige publicaties op deze website rust copyright. Op basis van de Auteurswet 1912 dient u vooraf aan ieder gebruik
schriftelijke toestemming te hebben van de redactie van 112Rijssen-Holten.nl. Bij de publicatie van auteursrechtelijk beschermd materiaal afkomstig van deze website,
wat gebeurd is zonder schriftelijke toestemming, volgt zonder waarschuwing een factuur van tenminste € 75,– exclusief BTW.

• Disclaimer 112Rijssen-Holten.nl verleent u hierbij toegang tot https://112Rijssen-Holten.nl (“de website”) en publiceert hier ter informatie
teksten, afbeeldingen en andere materialen. 112Rijssen-Holten.nl behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of
onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend
en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van de
Website. 112Rijssen-Holten.nl spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en
aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op
juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van 112Rijssen-Holten.nl In het bijzonder zijn alle prijzen op de
website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt
tot stand op basis van dergelijke fouten. Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op de website. 112Rijssen-Holten.nl oefent hierop voorafgaande controle of
redactioneel toezicht uit en zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het
contactformulier. Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan 112Rijssen-Holten.nl nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Back to top button