Brandweer

Veiligheidsregio’s waarschuwen: extra oppassen met vuur vanwege groter risico op natuurbranden

Hoe groot is het risico op natuurbrand?
In het algemeen geldt dat in natuurgebieden met bos, heide, en/of gras(duinen) de kans op natuurbrand toeneemt bij langere periodes van droog weer. Een natuurbrand kan zich in droge periodes zeer snel en onvoorspelbaar ontwikkelen.

De brandweer en natuurorganisaties werken sinds 2018 met twee natuurbrandfasen om aan te geven hoe groot de kans op natuurbrand is:

Fase 1: Regulier natuurbrandgevaar: wees altijd voorzichtig met vuur in de natuur.
Fase 2: Verhoogd natuurbrandgevaar: weer extra alert op brand en vermijd vuur in de natuur.

Fase 1: Regulier natuurbrandgevaar
Natuurbeheerders en brandweer zijn altijd voorbereid op een natuurbrand. Zij hebben in deze fase (nog) geen extra maatregelen getroffen. Wel geldt altijd dat voorzichtigheid met vuur in de natuur geboden is.

Wat betekent dit voor jou?

Wees alert en meld brand of verdachte situaties via 112.
Help mee door foto’s/filmpjes te maken en onthoud de locatie, persoonskenmerken en bijvoorbeeld een kenteken als u een situatie niet vertrouwt.
Voorkom brand:

Plaats BBQ, vuurkorf, gastank, composthoop (i.v.m. broei) op een brandveilige plek.
Houd altijd blusmiddelen bij de hand, bijvoorbeeld een blusdeken, tuinslang, brandblusser of in ieder geval een emmer water.
Gooi gedoofde sigarettenpeuken, tuinafval en glas in een gesloten prullenbak of neem het mee.
Parkeer niet in hoog gras, de katalysator van de auto wordt erg heet.
Houd er rekening mee dat je niet overal in de natuur goed bereik hebt met je mobiele telefoon.
Fase 2: Verhoogd natuurbrandgevaar
Het is al langere tijd droog in de natuur. Het risico dat een natuurbrand ontstaat is groter. Een natuurbrand kan zich in droge periodes snel en onvoorspelbaar ontwikkelen, zeker bij harde wind. Terreineigenaren, natuurbeheerders en hulpdiensten zijn in deze periode extra alert, maar vragen ook jouw medewerking om de gevolgen van natuurbrand te voorkomen of te beperken.

Tijdens deze fase kun je natuurlijk nog steeds gerust de natuur intrekken. Maar wees extra alert, gebruik het gezonde verstand en meld vooral in deze fase verdachte zaken meteen via 112.

Vergunning
Sommige – gemeentelijke of provinciale – vergunningverleners gebruiken de fase-indeling om een vergunning te weigeren of in te trekken.

Wat betekent dit voor jou?

Wees extra alert en meld brand of verdachte situaties via 112.
Help mee door foto’s/filmpjes te maken en onthoud de locatie, persoonskenmerken en bijvoorbeeld een kenteken als u een situatie niet vertrouwt.
Voorkom brand:

Je mag hoogstwaarschijnlijk niet meer stoken, ook al heb je een ontheffing van het stookverbod. Kijk daarvoor naar de voorwaarden van de ontheffing of neem hierover contact op met de verlenende instantie (gemeente of provincie).
In sommige gebieden mag je van de gemeente, terrein -of natuureigenaren geen open vuur stoken in of nabij de natuur. Dit kan ook gelden voor gebruik van vuurkorven, fakkels, wensballonnen en vuurwerk of koken met open vuur op vaste brandstoffen, zoals hout of houtskool/briketten. Kijk hiervoor in de APV van jouw gemeente of volg de aanwijzingen/geboden op die in het gebied worden aangegeven.
Plaats BBQ, vuurkorf, gastank, composthoop (i.v.m. broei) op een brandveilige plek.
Houd altijd blusmiddelen bij de hand, bijvoorbeeld een blusdeken, tuinslang, brandblusser of in ieder geval een emmer water.
Gooi gedoofde sigarettenpeuken, tuinafval en glas in een gesloten prullenbak of neem het mee.
Parkeer niet in hoog gras, de katalysator van de auto wordt erg heet.
Houd er rekening mee dat je niet overal in de natuur goed bereik hebt met je mobiele telefoon.

Bron : Brandweer

Gerelateerde artikelen

Back to top button